okul öncesi

okul öncesi sitesi www.anaokullu.com hizmetidir

Archive for the ‘okul öncesi müzik’ Category

Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği 2008

with one comment

Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 27.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikliklerle son halini buradan indirebilirsiniz indirebilirsiniz.

Yönetmeliği indir

Reklamlar

Okul Öncesi Çocuk ve Gelişim Dönemleri

leave a comment »

0-1 AYDA

* Yüzü koyun yatırıldığında başını kontrol etme çabası içindedir.4.haftada tutabilir ve kaldırabilir.Eli kapalıdır.Avucunun içine küçük bir nesne dokundurulduğunda sıkıca yakalar.
* Yüksek sese tepkide bulunur.
* Göz,yakın bir nesne üzerine kısa süre sabitleşebilir.Parlak renkler ve şematik şekiller üzerinde,gözün biraz daha fazla kaldığı izlenebilir.
* Tatlı,tuzlu,ekşi,acı besinleri ayırt edebilir.

1-4 AYLARDA

* Omuz ve baş kontrolü görülmeye başlar.
* 3. ve 4.aylar içinde desteklendiğinde kısa bir süre oturabilir.Başını dik tutabilir.Kollarına dayanarak doğrulabilir.
* Görme duyusu gelişmiştir.Yatay hareket eden nesneleri izleyebilir.Göz ilgisini çeken nesneler üzerinde daha uzun süre kalır.
* Görme ve işitmenin işbirliği görülür.Sesin geldiği yöne bakar.
* Çevreye ilgi artar,ayak seslerine beslenme,banyo gibi hazırlıklara tepki verir.
* sosyal gülme 2. ay sonunda görülür.
* Esas sesleri taklit etme yeteneği gelişmiştir.
* Yakaladığı bir hareketi durmadan tekrar eder.
* Çıngırağı hızla sallayınca ses çıkardığını fark eder.Avuç içi ile yakalar.Herşeyi ağzına götürür.
* Eller hafif açıktır.

4-10 AYLARDA

* Sırt üstü durumundan yan yatmaya geçebilir.Emekleme denemesi 5. ayda görülür.7. ayda,sürünme ve emekleme gelişir.8.ayda tam dönüş görülür.
* Uzatılan nesneyi yakalamaya çalışır.6.ay içinde terredütlü yakalama görülür.8,9.aylarda iki küpü bir araya getirebilir. Ustaca yakalama 9. ayda görülür.Aynı ay içinde hangi elini seçtiğini belli edebilir. Sonra bu eli değiştirebilir.
* Katı mamaları,4.ayın sonu ve 5.ay içinde yiyebilir.
* Anlamlı sesler ve heceler çıkarmaya başlar,taklit yeteneği gelişmektedir.
* Destekle oturabilir.Omuz ve baş konturolü gelişmiştir.7.ay içinde desteksiz oturma görülür.
* Yardımla ayakta durabilir.Tutunarak durma 9. ve 10. ayda görülür.Emeklemede ustalaşmıştır.
* Göz ve el koordinasyonunun başlangıcı 4. aya raslar.
* 6.ayb içinde tanıdık ve yabancı yüzleri ayırt etme başlar.Seçicilik görülür.
* Objeleri bir elinden diğerine geçirebilir.(Çocuklar genellikle9-12.aylar arası hangi ellerini kullanmak üzere seçtiklerini belli ederler.İki yaşına kadar sağ elini kullanmasına yardım ve özendirme söz konusu olabilir,oyuncağı sağ eline uzatmak,sağ elini rahat kullanacağı bir biçimde oturtmak gibi-ikinci yaştan sonra,sol elini seçtiğini ortaya koyarsa herhangi bir karışma zararlı olabilir.)

10-12 AYLARDA

* Yardımsız ayağa kalkabilir.Tutunarak yürür.Erken yürüme görülebilir.Ortalama yürüme zamanı 13-15 aylar arasıdır.
* Yatma durumundan oturmaya geçebilir.Düşmeden,eğilebilir.
* Çevrede gördüğü davranışları taklit edebilir.
* Parmaklarını deliklere sokmaya çalışır;halkaları yakalar.
* Yetişkinlerin sallanarak ve vurarak yaptığı oyunlardan zevk alır.
* Üç küpü yan yana getirmeye çalışır.
* Ulaşmak istediği nesneyle arasındaki engeli kaldırabilir.Amaç-sonuç bağlantısını kura bilmektedir.Bu ilk zeka belirtisidir.Nesneleri son kayboldukları yerde değil,ilk denemede bulduğu yerde arar.
* Topu karşısındaki kilşiye atma denemeleri yapar.
* Önceden anlama,kestirme görülür.Annenin kalkmasının onun gideceğine işaret olduğunu sezinlerve ağlayabilir.
* Yabancılardan çekinme ve korkma görülür.
* Kendini besleme isteği gösterir.Kaşığı kullanmak ister.
* Kahkaha ile gülebilir.Sevgi gösterir.

İki Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri

İki yaş çocuğu en iyi şekilde koklama, tatma, dokunma, duyma ve görme duyuları yoluyla öğrenebilir. Çok meraklıdırlar ve her şeyi araştırıp keşfetmek isterler. Çok cesaretlidirler ve onların bu araştırıcı doğaları yetişkinleri korkutabilir. Bu nedenle, kısıtlanmaksızın denetlenmeleri gerekebilir. Dikkat süreleri 2-5 dakika gibi çok kısadır. Ancak bir şey onlara çok ilginç gelirse daha uzun bir süre etkinliğe katılabilirler. Bu dönemde çocuklar sık sık “hayır” kelimesini kullanır ve hatta çok hoşlandığı birşeyi isteyip istemediği sorulduğunda dahi hayır diyebilirler. Bu nedenle onlara “yemek için hazır mısın?” diye sormak yerine, “öğle yemeği zamanı” diye belirtebiliriz.. İki yaşındaki çocuk ancak iki-üç kelimelik cümleler kurabilir. Bu dönemde merak duygularının da bir sonucu olarak, sık sık “ne, niçin, nerede” gibi sorular sorarlar. Ancak onlar konuştuklarından daha fazla kelimeyi anlayabilirler.

Zihinsel Gelişim Özellikleri

Yapılabilecek Aktiviteler

Şekilleri yerleştirebilme

* Çocukların rahatlıkla alıp kullanabilecekleri yerlere oyuncaklarını yerleştirmelerini saglama
* İçerisine şekilleri yerleştirebilecekleri şekil kutuları verme Sınırlı ilgi süresi
* Çocuklara 2-5 dakika sürecek kısa hikayeler okuma
* Çocuklarla şiir ve parmak oyunları tekrarlama Yetişkini taklit
* Çocukların kullanabilmeleri amacıyla, dramatik oyun köşesinde şapka, çanta, küpe gibi aksesuarlar bulundurma
* Çocukların kendilerini görebilecekleri yerlere aynalar asma

18-24 AYLAR

* Sandalyede rahatlıkla oturabilir.
* Elinden tutulduğunda,merdivenleri inip-çıkabilir.Tek ayak üstüne atlayabilir.Atlamada iki ayağını birden kullanamaz.
* Koşabilir;ancak ani dönüşlerde dengesini kaybeder.
* Kaşığı doğru tutar ve ağzına götürebilir.
* Araç kullanarak,ulaşmak istediği nesneyi yakalayabilir.
* Tekerlekli arabayı çekebilir.Topa tekme vurabilir.
* Bebeğinin gözünü,kulağını,ağzını v.b organlarını gösterebilir.
* Bazı nesneleri veya canlıları resimlerinden tanır ve gösterir.
* Objelerle ilgili etkinliklerde,yatay kavramına doğru bir yöneliş izlenir.
* Doğrudan algı alanında olmayan,ancak daha önce gördüğü bir olayı,taklityoluyla,ortaya koyabilir.
* İlgi alanında dikkat topalama ve hatırlama süresi,yaklaşık 15 dak.dolaylarındadır.
* Yeni etkinlikler dener;beceremediğinde,önce ustalaştığı benzer bir davranışı tekrarlayarak çözüm arar.Düşüncelerini,taklit yoluyla,davranış ve tavır alışlarıkyla ortaya koyar.
* Yapması istenen basit istekleri yerine getirebilir.Oyuncaklarını bir sepete koyabilir.
* Kitap sayfalarını üçer-beşer çevirebilir;tek tek çevirmeyide becerebildiğini,zaman zaman,ortaya koyar.
* Kağıdı katlamaya çalışır;el seçimini ortaya koyar;ancak zamanla bu seçimi kendiliğinden değiştirebilir.
* Tahta küpleri kutudaki yerlerine yerleştirebilir.
* Bir kelimelik cümleler çoğunlukta olmakla birlikte,iki kelimelik zaman zamanda,üç kelimelik cümleler kurabilir.
* Öz-yönelim çok güçlüdür;sevdiği kişi ve nesneleri paylaşmak istemez.Mutluluk ve haz duygularını,yoğun biçimde,belli eder.Utanma,korku,öfke kıskanma duyguları belirir.
* Diğer çocuklara ilgi artar.Onlarla birlikte olmak ister;ancak,yan yana sürdürülen paralel oyunlar görülür.
* Dışkılama konturaolü gelişmektedir.

3 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Büyük ve küçük kas aktivitelerinde daha başarılı, daha fazla kontrole sahiptirler. Daha istekli, ilgili arkadaş canlısı ve daha bağımsızdırlar. Hikaye dinlemek ve tekrarlamaktan hoşlanırlar. Dikkat süreleri hala çok kısadır. Üç ve daha fazla kelime içeren cümleler kurabilirler. Hala hatalı konuşmakla birlikte konuşmalar daha anlaşılır şekildedir. 1000 kelime hazinesine sahiptirler. İki-üç emri arka arkaya yerine getirebilirler. Su köşesi aktivitelerinden hoşlanırlar.

Zihinsel Gelişim Özellikleri Yapılabilecek Aktiviteler

Üç objeyi seçme ve sayma

* a. Her çocuk için masaya çatal, kaşık, tabak koymalarını isteme
* b. Bahçeden seçerek üç çiçek toplamasını isteme
* Dört-altı rengi tanıma ve eşleştirme (önce kırmızı, yeşil, mavi, sarı daha sonra kahverengi, siyah, turuncu, mor)
* a. Bir daireyi her biri farklı renk olacak şekilde altı eşit parçaya bölme ve çocuktan bu altı rengi seçerek etrafına yerleştirmesini isteme
* b. Altı tane renkli kutu ve altı tane aynı renkteki fasulye torbaların çocuğa vererek, uygun renkteki fasulye torbasını uygun kutuya fırlatmalarını sağlama
* c. Bir kutuya 8-10 tane farklı renkte nesne koyarak çocuktan ismi söylenilen renkteki nesneyi bulmasını isteme
o

Merdivenleri tek adımlarla çıkabilir.
o Tek ayak üzerinde durabilir zıplar;parmak uçlarında yürüme denemeleri yapar.
o Koşmayı daha iyi becerir;köşeleri rahatlıkla döner,hızını artırabilir ve azaltabilir.Zaman zaman tökezlenir ve düşer.
o Ayakkabılarını (genellikle ters) giyinbilir;ancak bağcıklarını bağlayamaz.
o Basit giysileri ğiyiyebilir. ve çıkarabilir.
o Küpleri üst üste koymada ustalaşmıştır.9-10 küple kale yapabilir.Küpleri yatay kullanma görülür.
o Su dolu bir bardağı taşıyabilir;suyunu içebilir.Çatalla yemek yemeye başlar.Kaşık kullanmada ustalaşmıştır.
o Kağıdı yandan katlayabilir.Gösterildiği halde,genllikle köşe katlaması yapamaz.
o Köşeli,dikey çizgiler çizebilir.Bir insanı normal çizemez.uvarlak çizgilere geçiş görülür.
o Tuvalet ihtiyacını belirtir.Ancak,zaman zaman,oyuna daldığında ya da bazı geceler,haber verme gecikebilir.
o Yuvarlak,kare,üçgen şekilleri eşleştirebilir;yerine yerleştirebilir;ancak bu şekilleri çizemez.
o Özellikle dilde,bu eşleştirme yeteneği belirgindir.Objeleri kolayca sınıflayabilir;tanmlayabilir;kıyaslayabilir.
o Ana renkleri tanır ve eşleştirebilir.
o Durmadan soru sorar.
o Uygun olan ve olmayan davranışlarıyla ilgili tepkileri anlayabilir;bunlara göre kendini yöneltebilir.
o Koku ve dokunma farklılıklarını ayırt edebilir.

4 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

El becerileri daha gelişmiştir. Daire ve kare şekillerini kopya edebilir. Vücudun baş bölümlerinin bulunduğu resimler çizebilir. Büyük parça “yap-boz”ları yerleştirebilir. Hikayelere başlıklar uydurur ve konuları birbirine bağlar. Blok ve dramatizasyon köşelerinde oynamaktan çok büyük zevk alır. Çok fazla konuşarak yetişkinin sabrını dener.

Zihinsel Gelişim Özellikleri …. Yapılabilecek Aktiviteler

(İki uzun çizgi çizme)

* a. Çocuklarla uzunluğu hakkında konuştuktan sonra renkli kurdeleleri kesmelerini saglama
* b. Üç-dört farklı uzunlukta samanı kesme ve onları uzunluklarına göre sıraya koymalarını sağlama

(Dört ve daha fazla sayı sayma)

* a. Dört fasulye torbasını seçerek, sayarak fırlatmalarını sağlama
* b. Çocuklardan zıplarken saymalarını isteme
* c. Yemek zamanı arkadaşlarını saymalarını isteme
* d. Kutudan dört kurabiyeyi sayarak almalarını isteme
* e. Meyveyi dört parçaya kesmelerini isteme
* f. Grup kararlarını oylama ve her oyu gösteren bir grafik yaparak oyları sayma

(Altı rengi isimlendirme ve tanıma )

* a.Gün boyunca karşılaştığı nesnelerin renklerini tartışma. Örneğin: Kırmızı ışık, yeşil ağaç, sarı muz gibi
* b. Bir grup nesneyi renklerine göre ayırma, benzer ve farklılıklarını söyleme

* Koşmada daha güvenlidir.
* Bir bacak üzerinde daha uzun süre dengede durabilir.Sekemez;bu beceri 5 yaşına doğru görülür.
* Top yakalamada becerisi artmıştır.El-göz işbirliği gelişmiştir.
* Elini,yüzünü yıkayabilir.Dişini fırçalar.
* Kendi başına giyinebilir;düğmelerini ilikleyebilir.Saçını tarar.
* Ayakkabısını doğru ğiye;bağcıklarını ancak bir süre sonra bağlayabilir.
* Dökmeden bir kaptan diğerine su boşaltabilir.Bloklarla küpleri kullanarak binalar yapabilir.
* Diğer çocuklarla yarışmaya girer
* Paylaşabilir.
* Öz-yönelim hala yoğun olmakla birlikte başkalarının varlığına ve haklarına bilinçlenme başlamıştır.
* Büyük küçük kavramları gelişmiştir.Ancak”orta”ölçüyü ayırt edemez.
* Kağıdı köşeli katlamada hala güçlük çeker,zaman zaman başarır.
* Objeleri 4 e kadar sayabilir.Az-çok kavramı gelişmeye başlar.
* Birkaç harf yazabilir.Kitap sayfalarını rahatlıkla,tek tek çevirebilir.
* Makası kabaca kullanabilir.
* Masal dinlemeyi sever.Dikkat süresi 10-15 dk ile değişir.
* Üç tekerlekli bisikleti kullanmada ustalaşmıştır.
* Ana renklerin isimlerini rahatlıkla kullanır.
* Eksik çizilmiş resimlerin bir-iki eksiğini görebilir.
* Üçgen ve kare şekilleri kabaca çizebilir.Artı ve çarpı şekillerini çizebilir.
* İnsan resmini bir baş ve ona bağlı olarak çıkan iki çizgi ile belirterek çizer.Beden bu çizimde yer almaz.
* İki-üç kişilik grup oyunlarına katılır.
* Boyda 5-6cm.lik;kiloda1,5-2.kgr.lık bir artış gösterir.

5 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİSİM ÖZELLİKLERİ

Motor becerileri daha gelişmekle birlikte harf ve sayıları ters yazabilir. Durmaksızın konuşur ve sorular sorar. Zaman kavramı ile daha fazla ilgilenmeye başlar ve saatin akrep ve yelkovanının temel hareketlerini bilir. İlk, orta ve son gibi pozisyon kavramlarını bilir. Kendi adını yazabilir veya gördüğünde tanıyabilir. Dikkat süreleri artmakla birlikte yetişkine oranla hala çok kısadır. Gerçek ile hayali çok zor ayırt edebilirler.

Zihinsel Gelişim Özellikleri…Yapılabilecek Aktiviteler

(İsmini tanıma)

* a. Çocukların görünmeyen bir yerlerine adlarını yazma
* b. Elbise ve ayakkabı dolabına her bir çocuğun adını yazma (çocuk sizi bunu yaparken izlemeli)
* c. Çalışmalarına isimlerini yazmaları için cesaretlendirme

(Birden yirmiye kadar ezbere sayma)

* a. Masada çocukları sayma
* b. Peçeteleri sayma
* c. Tabakları sayma
* d. Çocukların karşılaştıkları materyalleri onlarla sayma

(Birden beşe kadar sayıları yazma)

* a. Sayıları yazmaları için çocuklara kağıt kalem verme
* b. Tıraş köpüğü vererek çocuğun bunlarla sayıları yazmasını isteme

(İlk, orta ve son pozisyonlarını anlama)

* A. Hafta içinde ilk, orta ve son kavramını anlamak için temizlik kuyruğunda çocukların yerlerini değiştirme
* B. Üç araba koyarak ilk, orta ve son hakkında konuşma

* Koşma,sekme ve atlamada vücut hareketleri tam bir denge içindedir.
* Küçük kas gelişimi ileri düzeydedir.Kalemi rahatlıkla kullanabilir.
* Kesme ve yapıştırma etkinliklerine ilgi duyar.
* Kare ve üçgen şekilleri rahatlıkla kopye edebilir;ancak,baklava biçiminin meyilli kenarlarını çizmede,hala güçlük çeker.
* Karşılaştırmalar yapabilir.Kendini eleştrebilir.
* Çevresini denetlemek ister
* İnsan resmini,baş,bacaklar ve ayaklar olarak çizer.Bedenin bu çizimde yer alması,altıncı yaşa doğru gerçekleşebilir.
* Objeleri on’a kadar sayabilir.
* Büyüklük küçüklük kavramlarından sonra”orta””yarım” ve”ikisi arası” kavramlarındada gelişme görülür.
* Olaylarla zamanı birleştirmeye başlamıştır.Sabah ve akşamı bilir.Televizyonda sevdiği dizinin zamanını hatırlamaya başlar.
* Bilgi toplayıcı sorular sorar.Kelimelerin anlamlarını öğrenmek ister.
* Basit kelimeleri,özellikle kendi adını kopye etmek iste;deney fırsatı verildiğinde başarılı olur.
* Para ile alış veriş yapabilir.
* Düzen duygusu gelişmiştir.Çevresini denetlemek ister.Ayakkabılarının bağlarını bağlayabilir.
* Eksik insan ve eşya resimlerini tamamlayabilir.
* Önceleri olduğu gibi korku ile sık sık sarsılmaz.Kendine ve çevresine güvenir.Gerçek ve hayal arası ayrımı yapmaya başlar.
* Yaptığı işin görülüp beğenilmesini ister.
* Sosyal uyum için gerekli daavranışları,çevresinde gördüğü örnekleri taklit ederek,elde eder.
* Benlik kavranı iyice gelişmiştir.Özdeşleşmek üzere seçtiğibirey gibi hareket etmeye özen gösterir.
* Boyda 5-6cm.lik;kiloda1,5-2.kgr.lık bir artış gösterir.

6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Canlı ve coşkulu olduğundan yeni şeylerle yeteneklerini denemeye heveslidir. Bu nedenle yeni denemelere girmeye çok isteklidir. Okuma yazma ve sayıları kullanma yeteneğinin ilk adımlarını atabilir. Fakat öğrendikleri şeyler hala gözlemlediği ve yaptığı şeylere dayalı olup, soyut düşünemezler. Beş yaşa oranla daha titizlikle üçgen çizebilir, kareyi daha doğru biçimde kopya edebilir. Nesnelerdeki benzerlikleri ve farklılıkları söyleyebilir. Ortalama 3000 kelime hazinesine sahiptir. Geçmiş, şimdi ve gelecek zaman kavramları şekillenmeye başlamıştır.

* Ev içi ve dışı etkinliklerde çok canlıdır.
* El becerisinin ona sağlıyabileceği olanakları keşvetmiştir.Bloklarla çeşitli yapılar yapar ve oyunlarında bunları kullanır.
* El işi çalışmalarını severek yapar.Rahatlıkla keser;yapıştırı;katlar ve şekil verebilir.
* Top ve ip oyunları yaygındır.Erkek çocukların genellikle top,kız çocuklarının ise ip oyunlarını yeğledikleri görülür.
* Oyunlarda kız-erkek ayrımı görülmeye başlar.Grup oyunlarına istek artmıştır.
* Çizgileri daha gerçekçidir.Bir insan resmini,baş,gövde,kollar ve bacaklarını belirterek tan çizebilir.
* Şekilleri tanır eşleştirebilir.Harfleri kopye edebilir;adını yazabilir.
* Kitapta resim boyamayı ve resim yapmayı sever.
* Pasif kelime hazinesi ilköğretim için gerekli görülen zenginliğe ulaşmıştır.
* Kendi görüş açısından sağ ve sol tarafını ayırt edebilir;ancak,diğer bir kişinin sağ ve sol kolunu göstermekte güçlük çeker.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK VE DİL GELİŞİMİ

with 2 comments

3 – 4 YAŞ GRUBU DİL GELİŞİMİ

. Günlük yaşamımızda kullandığımız, içmek, açmak, kapamak, uyumak gibi eylemleri belirten resimleri isimlendirebilirim.
· Özellikleri belirtilen nesneleri getirebilirim.
· İki eylem gerektiren direktiflere uyabilirim.
· Çevremdeki nesneleri tanır ve onları adlandırabilirim.
· Söylemesem bile dokuzyüze yakın kelimeyi anlayabilirim.
· Iki ayri nesneli eylemi gerektiren emirleri yerine getirebilirim.
· Beş kelimeli cümle kurarak konuşabilirim.
· Zamirle kendimi ifade edebilirim.
· Sesimin tonunu ve hızını ayarlayarak konusabilirim.
· Yaptığım bir resmi anlatabilirim.
· Kendi kendime konuşur ve çok soru sorarım.
· Onsekiz adet nesne kartı içinden en az on tanesinin ne olduğunu söyleyebilirim.
· Altı kelimelik bir cümleyi, söylendikten sonra tekrarlayabilirim.
· Bir hikaye oluşturup anlatabilirim.
· Olayları birbirine bağlayıp olan biteni anlatabilirim.

4-5 YAŞ GRUBU DİL GELİŞİMİ

. Özellikleri belirtildiğinde vücudumun kisimlarini gösterebilirim.
· Üç nesneli ve davranişlari emirleri yerine getirebilirim.
· Resimleri mantikli bir şekilde açiklayabilirim.
· Tek başima 3-4 misralik basit şarkilari söyleyebilirim.
· Düzgün ve tam cümleler kurabilirim.
· Yedi kelimeden oluşan cümleleri kurabilirim.
· Geçmiş şimdiki ve gelecek zamanlari doğru olarak kullanabilirim.
· On sekiz adet değişik nesne resminden on dört tanesinin ismini söyleyebilirim.
· Yakin zamanda yaşanmiş olaylari anlatip, olaylar arasinda ilişki kurabilirim.
· Ev adresimi söyleyebilirim.
· Kaç yaşimda olduğumu söyleyebilirim.
· Sürekli olarak “neden, ne zaman, nasil” gibi sorular sorabilirim.
· Kelimelerin anlamlarini merak ederek ne olduğunu sorabilirim.
· Gerçekleri hayallerimle kariştirarak hikayeler anlatabilirim.
· Artik konuşmalarimda bebeksi konuşmalara yer vermem veya çok az konuşurum.

5-6 YAŞ GRUBU DİL GELİŞİMİ

. Adimi soyadimi söyleyebilirm
· Ailemdeki kişilerin isimlerini söyleyebilirim
· Telefonumu ve ev adresimi söyleyebilirm
· 6-8 kelimelik cümleler kurabilir, söylendiğinde tekrarlayabilirim
· Somut nesneleri yapilarina gore daha ayrintili olarak tanimlayabilirim
· Soyut nesnelerin anlamlarini sorabilirim
· Zit anlamli soyut kelimeleri söyleyebilirim
· Zit anlamli somut kelimeleri söyleyebilirim
· Günlük yaşantimi anlatabilrim
· Yer ve hareket tarif edebilirim
· Niçin sorusunu açiklayarak cevaplayabilrim

Okul Öncesi Davranış Gelişimi

with one comment

3 – 4 YAŞ GRUBU

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

. Adımı soyadımı söyleyebilirim.
· Cinsiyetimi (kız-erkek) söyleyebilirim.
· Yaşımı bilebilirim.
· Anneme basit ev işlerinde yardım edebilirim.
· Annemden ayrılmam gerekirse ağlamam.
· Büyüklerimle ve arkadaşlarımla selamlaşabilirim.
· Eşyalarimi, oyuncaklarimi arkadaşlarimla paylaşabilirim.
· Hayali oyunlar oynayabilirim.
· Başka çocuklarla oyunlar oynayabilirim.
· Söylenen şarkilara eşlik edebilirim.
· Konuşulanlari dinleyebilirim.
· Grup işinde iş birliği yapabilirim.
· Başkalarinin duygusal tepkilerini anlayabilirim.
· Kendi vücuduma ait özellikleri bilir ve söyleyebilirim.
· Sira beklemeyi bilirim.
· Kendimden küçüklere sevgi ve ilgi gösterebilirim.

BİLİŞSEL GELİŞİM ALGILAMA

. Kirmizi, sari, mavi gibi ana renkleri taniyabilirim.
· 4-8 parçali eşleştirme kartlarini eşleştirebilirim.
· 4-6 parçali bulyapi tamamlayabilirim.
· 3 değişik şekli (üçgen, kare, daire) şekil tablosuna yerleştirebilirim.
· 1,2,3 sayisini sirasiyla söyleyebilirim.
· Birden fazla olan nesnelerin, çok olduğunu bilir ve çoğul olarak ifade edebilirim.

ÖZBAKIM BECERİLERİ

. Elimi yüzümü tek başima yikayipkurulayabilirim
· Tek başima dişlerimi firçalayabilirim.
· Yardimla saç, tirnak, burun, kulak, ayak gibi organlarimin temizliğini yapabilirim.
· Yardimla meyve gibi yiyecekleri yikayabilirim.
· Içinde bulunduğum çevreyi temiz tutabilirim.
· Yemek yerken çatal, kaşik kullanabilirim
· Suyumu kendim kullanabilirim
· Iç çamaşirlarimi giyip çikabilirim.
· Ayakkabimi giyebilirim.
· Alttan kapali fermuarlari açip kapayabilirim.
· Orta büyüklükteki düğmeleri açip kapayabilirim.
· Vücut kisimlarini gösterebilirim (kol, bacak, göz)
· Vücudumun kisimlarinin ne işe yaradiğina ait sorulara doğru cevap verebilirim

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

. Kendime ait olarak sorulan sorulara cevap verebilirim.
· Engellenirsem inat edip direnebilirim.
· İlgi çekmek için dramatik gösterilerde bulunabilirim.
· Başkalarina yardim etmeyi severim.
· Grup oyunlari oynayabilirim.
· Zaman zaman saldirgan davranişlarda bulunabilirim.
· Verilen kurallara uyabilirim.
· Yetişkinleri taklit edebilirim.
· Sevdiğim kişileri paylaşmayabilirim.
· Oyunlarda cinsiyet ayrimi yapabilirim.
· Hakkimi savunabilirim.
· Duygularimi ifade edip paylaşabilirim.
· Başkalarinin görüşlerini alabilirim.
· Grup içinde işbirliği yapabilirim.
· Eşyalarimi paylaşabilirim.

BİLİŞSEL GELİŞİM

. Özellikleri belirtildiğinde iki ve üç boyutlu nesneleri seçebilirim.
· Dört seçenekten istenilen rengi seçebilirim
· Alti rengi isimlendirebilir ve genelleyebilirim.
· Sekiz parçali eşleştirme kartlarini seçip, düzenleyip eşleştirebilirim.
· Orjinal resim ile ayni resmin gölgesini esleştirebilirim.
· Sayilari ezberleyebilirim.
· 1 den 5’e kadar olan nesneleri dokunarak sayabilirim.
· 5’e kadar sira dizisi içindeki sayilari seçer ve isimlendirebilirim.
· 5’e kadar olan sayi kümelerini ve sayilari eşleştirebilirim.
· 6 adet bloğu büyüklük sirasina göre dizebilirim.
· Nesneleri görmeden dokunarak tanimlayabilirim.
· 6-8 parçali bir bulyapi tamamlayabilirim.

ÖZBAKIM BECERiLERi

. Burnum akinca, burnumu mendille silebilirim.
· Hapsirinca elimle ağzimi kapayabilirim.
· Sofra kurallarina uygun bir şekilde oturup yemek yiyebilirim.
· Kamiş kullanarak içecekleri içebilirim.
· Becerikli bir şekilde giysilerimi giyip çikarabilirim.
· Ayakkabi bağciğimi bağlayabilirim.
· Giysilerimin önünü ve arkasini ayirt edebilirim.
· Küçük düğmeli giysilerimi kapayarak giyebilirim.
· Alt ucu kapali sabit fermuari çekip kapayabilirim.
. Çit çit, kopça, kemer, ayakkabi tokalarini açip kapayabilirim.
· Dişlerimi firçalayabilirim.
· Yakin çevremizde yalniz başima,bağimsizca gezinebilirim.
· Eşyalarimi toplayip, ufak tefek işlerde büyüklerime yardim edebilirim.

5-6 YAŞ GRUBU

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

. Elbiselerim islatmadan elimi, yüzümü yikayip kurulayabilrim.
· Saçlarimi tarayip, dişlerimi firçalayabilirim
· Tuvaletimi yalniz başima yapabilirim
· Sofra kurallarina uygun olarak çatal, biçak, kaşik kullanarak yemek yiyebilirim

SOSYAL ve DUYGUSAL GELİŞİM

. Mantıklı, kontrollü ve bağimsiz hareket edebilirim.
· Kendi arkadaşlarimi kendim seçebilirim
· Küçük grup oyunlari oynamayi severim
· Küçük çocuklari ve hayvanlari çok severim
· Yetişkin giysileri giymekten çok hoşlanirim
· Evcilik oynamayi çok severim
· Yapamadiğim şeyler için yetişkinden yardim isterim
· Bir oyun için gerekli kurallari anlayabilir ve o kurallara uyabilirim
· Günlük programin başlangiç ve bitiş zamanini anlayabilrim
· Basit aliş veriş işlerini yapabilrim
· Kendim ile ilgili kizginlik, mutluluk, sevgi gibi duygularimi belli edebilirim
· Yetişkin rollerini taklit edebilirim
· Yemek zamani sohbetlerine katilmayi severim
· Üzüntü içinde olan arkadaşlarima sempati gösterip yardim edebilirim
· Basit aletler kullanarak yapi, insaat oyuncaklari ile oyunlar planlayip oynayabilirim
· Sorumluluk alir ve aldiğim sorumluluğu yerine getirebilirim
· Mantik dişi korkularim olabilir
· Davranişlarimin büyükler tarafindan beğenilmesine cok önem veririm
· Kendi haklarimi koruyabilirim
· Sosyal kurallarin nedenlerini anlayabilirim
· Sakin ve sessiz durmaktan hoslanmam
· Zaman zaman alingan olabilirim
· Tenkitlerden hiç hoşlanmam

BİLİŞSEL GELİŞİM

. 10 – 12 Kadar ana ve ara renk taniyabilirim
· 10 – 12 Kadar resmi eşleştirebilirim
· 12 Parça verildiğinde 10 parçalik bir bilmeceyi tamamlayabilir ve işe yaramayan 2 taneyi ayirabilirim
· Iki değişik ses arasindan ayni ve farkli olani seçebilirim
· Görmesem bile tanidiğim bazi sesleri taniyabilirim
· Dokunarak soğuk sicak ilik nesneleri ayirabilirim
· Görmeden dokunarark kumaşlarin özelliklerini taniyarak eşleştirebilirim
· 8 sayisinin ardindan gelen sayinini ne olduğunu söyleyebilirim
· 20’ye kadar olan nesneleri sayabilirim
· Dakika belirtmeden saati söyleyebilirim
· 1’den 10’a kadar karişik verilen sayilari siralayip, sira içinde eksik olan sayiyi bulabilirim
· 1’deden 10’a kadar sayilarla toplama ve çikarma işlemi yapabilirim
· Nesnelerin sira içindeki pozisyonlarini birinci, ikinci, üçüncü gibi isimlendirebilirim.
· Para birimlerimizi taniyabilirim
· Sira ile haftanin günlerini söyleyebilirim
· Anlatilan bir öyküdeki detaylari hatirlayabilrim
· Sebep – Sonuç ilişkilerini kurabilirim
· Telefonumu ve ev adresimi söyleyebilirim

Çocuk Gelişimi

with one comment

3 – 4 YAŞ GRUBU PSİKOMOTOR GELİŞİM
  Küçük Kas Gelişimi
· Baş ve işaret parmağimi kullanarak küçük nesneleri toplayabilirim.
· 8 adet dügmeyi delikli bir kutuya atabilirim.
· 8 adet küple kule yapabilirim.
· 6 adet silindir şeklindeki çubuklari oyuklarina yerleştirebilirim
· 4-5 adet boncuğu bir ipe yerleştirebilirim.
· Modele bakarak üç blokla köprü yapabilrim.
· Yardimsiz kalem tutabilirim.
· Modele bakarak (x,+,O,&127;) şeklini çizebilirim.
· Gösterildiğinde dikey ve yatay çizgileri taklit edebilirim.
· Daire içinde gözleri, ağzi ve burnu olan bir yüz resmi çizebilirim.
· Bir şeklin sinirlarini taşirmadan boyayabilirim.
· Makasi düz olarak tutabilir ve yardimla makas kullanabilirim.
· Yapiştirici kullanarak bir şekli kağida yapiştirabilirim.
· Patates vs. gibi baski çalismalari yapabilirim.
· Yoğurma maddelerini kullanarak değişik şekiller oluşturabilirim.
· Bir kağidi ikiye katlayabilirim.
· Sivilari bir kaptan diğer bir kaba boşaltabilirim.
  Büyük Kas Gelişimi
· Oyun oynarken çömelebilirim.
· Tek ayağimin üzerinde beş saniye durabilirim.
· Parmak uçlarima basarak ileri doğru bir metre yürüyebilirim.
· Tek ayağimla siçrama hareketi yapabilirim
· Çift ayakla dört kez öne doğru siçrayabilirim.
· Merdivenlerden inip çikabilirim.
· Yardimsiz kaydiraktan kayabilirim.
· Salincakta sallanabilirim
· Bir bardak suyu dökmeden taşiyabilirim
· Orta büyüklükte bir topu atabilir, yere vurarak siçratabilir, kollarimla yakalayabilirim.
· Yardimsiz üç tekerlekli bisiklete binebilirim.
· Öne doğru takla atabilirim.
· Yerde sürünerek ileri doğru gidebilirim.

  4-5 YAŞ GRUBU PSİKOMOTOR GELİŞİM
  Küçük Kas Gelişimi

. Tek gözüm kapali iken yerdeki küçük nesneleri toplayabilirim.
· On küple kule yapabilirim.
· Beş adet blok’ u tren şeklinde dizebilirim.
· Model gösterildiğinde kare, arti, çarpi, üçgen, V, T, H, D şekillerini çizebilirim.
· Üç kisimli adam resmi ve basit bir ev resmi çizebilirim.
· Sinirlari belli bir yol üzerinde soldan sağa, yukardan aşağiya, sağdan sola doğru elimi kaldirmadan çizgi çizebilirim.
· 1’den 5’e kadar olan sayilari kopya edebilirim.
· Ufak bir makasla sekil kesebilir ve başka bir kağitta bulunan ayni şeklin üzerine yapiştirabilirim.
· Model gösterildiğinde bir kağidi üç kere katlayabilirim.

  Büyük Kas Gelişimi

· Tek ayağimin üstünde durabilirim.
· Bir denge tahtasi üzerinde yürüyebilirim.
· Parmak ucuma basarak koşabilirim.
· Tek ayağimla siçrama hareketi yapabilirim
· Yardimsiz on basamaği ayak değiştirerek çikabilir ve inebilirim.
· Atilan küçük bir topu dirseklerimi kullanarak tutabilirim.
· Müzikli halka oyunlari oynayabilirim.
· Üç tekerlekli bisiklete binebilirim.
· Müziğe göre hareket edebilirim.
· Hareket halinde büyük bir topu ayağim ile durdurabilirim.

  5 – 6 YAŞ GRUBU PSİKOMOTOR GELİŞİM
  Küçük Kas Gelişimi

. Model olunduğunda ayakkabi bağciğiyla duğum atabilirim
· Anahtarla kapi kilidini açabilrim
· Nokta nokta verilenbir resmin noktalarini birleştirebilirim
· 6 kisimlı bir adam resmi çizebilirim ve eksik çizilmis bir adam resmini tamalayabilrim
· Söylendiğinde yatay,dikey, arti, çarpi,daire,üçgen,kare, dikdörtgen şekillerini çizebilirim
· 1’den 10’a kadar olan sayilari kopya eebilrim
· Labirent bulmacalari tamamlayabilrim
· Bir kağidi dörde katlayabilirim
· Gösterildiğinde bir kareyi üçgen şeklinde katlayabilirim
· Bir kavanozun kapağini açip kapayabilirim
· Tahta çekiç ile tahtaya çivi çakabilirim

  Büyük Kas Gelişimi

. Tek ayağimin üzerinde 10 saniye durabilirim
· Sözel yönlendirmelere göre degişik hizlarda ve yönlerde yürüyebilirim
· Öne doğru taklalar atabilirim
· Beş kez üst üste eğilerek dizimi büküp kaldirabilirim
· Ayaklarim tutulduğunda ellerimin üstünde yürüyebilirim
· Tek ayağimin üstünde sicrama hareketi yapabilirim
· Kendime doğru atilan topu tutabilirim
· Müzikli dairesel oyunlar oynayabilirim
· Koşarken yerdeki nesneleri toplayabilirim
· Ziplayan topu yakalayabilirim
· Her iki elimle de bir nesneyi veya bir eli, kuvvetle sikabilirim
· Parmak uçlarima basarak iki metre kadar koşabilirim

ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNENİN ÖNEMİ

leave a comment »

ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNENİN ÖNEMİ
Eğitim, insanın düşünce ve davranışlarında amaçlı olarak istenilen yönde bir değişiklik gerçekleştirme sürecidir. Bu süreç canlının oluşumundan ölümüne kadar devam eder. Eğitimin uzun bir süreç olduğunu ele alırsak, bu süreç içerisinde eğitime, dolayısıyla da bireye etki eden olay ve kişileri incelemek gerekir. Bunlar bireyin ailesi arkadaşları, öğretmenleri, gitmiş olduğu okul, izlemiş olduğu televizyon programları, okumuş olduğu kitaplar vb. gibi fiziki ve toplumsal öğelerdir. Bu öğeler arasında bireye en çok etki edeni ise şüphesiz ki ailedir.

Günümüz pedagojisi eğitiminin anne karnında başladığını söyler. Bundan dolayı annenin hamilelik döneminde yedikleri ve içtikleri, bulunduğu ortam, aldığı nefes, kullandığı ilaçlar, bu dönemde yaşamında meydana gelen acı-tatlı olaylar anne karnındaki yavrunun kişiliğini ve terbiyesini şekillendirir.

Eğitim sürecini bazı basamaklara ayıracak olursak -erken çocukluk eğitimi, ergen eğitimi vb. gibi- bunlar içinde en önemli olanı erken çocukluk eğitimidir. Çünkü bu basamak, eğitimin ilk durağıdır ve bireye diğer basamaklara geçebilmesi açısından bir dayanak oluşturur. Bu basamakta öğrenilen bilgiler ve kazanılan davranışlar tüm hayatı şekillendirmede etkilidir.

Peki, bireyin yaşamını bu derece etkileyen erken çocukluk eğitiminin en önemli öğesi nedir?

Şimdi hep birlikte bu sorunun yanıtını bulalım isterseniz:

Her çocuk ayrı bir dünyadır. Çocuk yetiştirmek ise en kutsal, en büyük, en zor ve hayat boyu devam eden önemli bir sanattır. Daha çocuk doğmadan kafalarda birçok soru işareti oluşur. “Kız mı olacak yoksa erkek mi? Sağlıklı doğup büyüyecek mi? Hayatta başarılı olacak mı?” gibi yüzlerce soru ile çocuğun doğumu beklenmeye başlanır.

Bütün bu soruların ve bilinmeyenlerin yanında aslında en önemli olanı çocuğun psikososyal gelişimini ve kişilik gelişimini doğru yönlendirebilmektir. Çünkü bu görevin tam ve eksiksiz olarak yapılması her açıdan önemli ve birçok yönden de zordur. Her ne kadar ebeveynlerden, doğuştan ve genetik olarak alınan özellikler olmasına karşın, her çocuğun ayrı bir fiziksel yapısı, kişilik özelliği, davranış şekilleri, anlayışı, zekâsı ve ruhsal gelişimi vardır. Bütün bu özellikler aile ortamı ve devamlı değişen çevre şartları ile etkileşince ortaya birçok yönü ile ebeveynlerden farklı bir birey ortaya çıkmaktadır.

Çocuk eğitiminde çocuğu gerektiği şekilde yetiştirmek ve topluma hazırlayabilmek, hayatın ilk gününden itibaren çocukla ilgilenmeyi, onunla karşılıklı etkileşime girmeyi, ona değer vermeyi, ona vakit ayırmayı, onun bakım, beslenme ve korumasını sağlamayı, sevgi ihtiyacına karşılık vermeyi gerektirir. Günün her anını çocuğuyla birlikte geçiren anne, bu sayılan özelliklerin hepsini yerine getirerek, çocuğun eğitiminde aktif olarak rol alır. Hamilelikle birlikte anne karnında başlayan eğitim süreci, doğumdan sonra yine ilk eğitimci olan annenin çocukla olan etkileşimleriyle gelişerek devam eder.

Çocuk eğitiminde en önemli ve kritik dönem 0–3 yaş aralığıdır. Bu yaş aralığında çocuğun zihinsel gelişimi neredeyse %80 oranında tamamlanır. Zihinsel gelişimin büyük bir hızla tamamlandığı bu dönemde, çocuğun en büyük destekçisi ve yardımcısı hiç şüphesiz ki annedir. Anne, çocuğunun bakımını üstlenip, her türlü ihtiyacını karşıladığı gibi, onu deneyimleriyle eğitir ve sevgisiyle topluma yararlı bir birey haline getirir. Çünkü beynin beslenmesi için oksijen ve şeker dışında başka beslenme kaynaklarına da ihtiyacı vardır. Bu kaynaklar bebeğin bedeninin dışında, yakın çevresinden gelen beş duyu organ kanalı ile bilgi ve deneyim sunan ses, ışık, koku ve dokunuştur. Annenin yardımlarıyla edilen deneyimler zihinde uygun yerlere kaydedilerek öğrenilmiş davranışlara dönüştürülür. Örneğin küçük bir kız çocuğunun bir sincap gördüğü zaman onu yavru bir kedi olarak adlandırdığını düşünelim. Çocuk her sincap gördüğünde ona “kedi” diye seslenir, annesi de “Hayır, o bir sincap.” der ve çocuk görmüş olduğu hayvanın kedi değil de sincap olduğunu öğrenir. Bu yeni kavramı zihninde özümser. Nesnelerin, taşıtların, hayvanların vb. her türlü kavramın adını annenin desteğiyle öğrenir. Dil gelişiminin çok hızlı olduğu bu dönemde anne-çocuk arasındaki diyaloglar çocuğun dil gelişimine olumlu katkı sağlar. Dil gelişimi ve beceriler çocuğun çevresiyle yaptığı etkileşimler sayesinde gelişir ve bu etkileşimlerin en önemlileri anne ile gerçekleştirilir.

Bu dönemde “sosyal referans alma” denilen olay görülür. Çocuk yaptığı davranışlarda annenin onayını almayı bekler. Annenin onayını ve desteğini alan çocuğun kendine olan güveni artar ve yapmış olduğu davranışı alışkanlık haline getirebilir. Çocuğun bu özelliği ondan istendik yönde davranış geliştirmesi için kullanılabilir ve çocuğa istenilen davranış biçimleri kazandırılabilir.

0–3 yaş döneminde kişilik gelişiminin de büyük bir kısmı tamamlanır. Erikson, kişilik gelişimini 8 temel döneme ayırarak incelemiştir. Bu dönemlerin büyük bir kısmında anne, aktif olarak eğitici rolünü üstlenmeye devam eder.

Bu dönemlerden ilki ve de en önemlisi “Temel Güvene Karşı Güvensizlik” dönemidir ve 0–1 yaş aralığını kapsamaktadır. Bu dönemde anne emzirme aracılığı ile bebekle özel bir bağ kurar. Annenin bebeği bekletmeden beslemesi, beslenme sırasında bebeğini tutuş tarzı vb. gibi durumlar bu bağın kuvvetlenmesinde etkilidir. Erikson, annenin bakım sırasındaki tutumunun, temel güvene karşı güvensizlik çatışmasını ortadan kaldıracağını savunur. Çünkü güven hisseden bebek gereksinimlerinin karşılanacağı ve isteklerinin yerine getirileceği inancını taşır. Dünyayı iyi ve mutluluk dolu bir yer olarak algılar ve dış dünyaya açılmada, dünyayı tanıma, araştırma ve incelemede daha girişken olur. Annenin tutumu çocuğu kendiyle barışık, güven duygusu yüksek ve araştırmacı bir birey yapar.

Diğer bir önemli dönem ise “Özgürlüğe Karşı Utanç ve Korku” dönemidir ve 1–3 yaş aralığında görülür. Bu dönemde çocuk, diğer insanlarla iletişime geçmeye ve anne ile olan fiziksel yakınlığını giderek azaltmaya başlar. Bu dönem çocukları her şeyi kendisi yapmak, denemek, ellemek, görmek, hissetmek ve tatmak isterler. Engellendikleri zamansa çok kızarlar. Çocuk kendi başına yürümek, beslenmek ve giyinmek ister. Böylece kendi dünyasının sınırlarını genişletmeye çalışır.

Bu dönemde annenin tutumları çocuk açısından büyük önem taşır. Örneğin çocuk kaşıkla yemek isterken yiyeceği dökebilir. Bu durumda anne ona destek olursa ve ona yapabileceğine dair güven verirse, çocuk bu alandaki girişimlerine devam eder. Her alanda destek gören çocuk kendine güvenli ve girişken bir birey olarak yetişir.

Annenin desteğinin ön planda olduğu bu dönemin diğer bir özelliği de tuvalet eğitiminin başlamış olmasıdır. Annenin anlayışlı ve destekçi tutumu ile tuvaletini haber vermeyi ve tutmayı öğrenen çocuk, çevreden büyük ilgi görür ve ödüllendirilir. Böylece çocuğun çevreye duyduğu güven duygusu pekişir ve çocuk daha girişken davranmaya başlar.

Örneklerden de anlaşılacağı gibi annenin çocuk yetiştirmedeki tutumları; çocuğun kişiliğini olumlu yönde etkileyen ve geliştiren faktörlerdendir.

Çocuk gelişimi süreçlerinin ve çocuğun ruhsal ihtiyaçlarının tanınıp bilinmesi ve bu süreçlerde annenin rolünün açıklığa kavuşturulması, özellikle erken çocukluk eğitimi için annenin eğitilmesinin önemini ve zorunluluğunu ortaya koyar. İşte bu noktada AÇEV tarafından başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülen Anne Çocuk Eğitim Programını örnek verebiliriz. Çocuklara anneler yoluyla ulaşmayı hedefleyen bu program, 1982–1991 yılları arasında uygulanan “Erken Destek Araştırma Projesi”nin verileri ışığında Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI, Prof. Dr. Sevda BEKMAN, Prof. Dr. Diane SUNAR tarafından geliştirilmiş ve AÇEV bünyesinde yaygın uygulama fırsatı bulmuştur.

ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI

• Anne Destek Programı
• Kadın Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
• Zihinsel Eğitim Programı (ZEP) ‘ndan oluşmaktadır.

Programların temel amacı çocuk yetiştirmede temel unsur olan anneye, çocuğun bilişsel ve psikososyal becerilerini doğru yönlendirmesi açısından destek olmaktır. Özellikle düşük sosyo-ekonomik koşullara sahip annelere ve çocuklarına ulaşmayı hedefleyen program, çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişiminde etkin rol oynayıcı olan annenin, eğitimdeki rolünü pekiştirir. Çocuğunu destekleyen, sürekli sorular sorarak araştırmaya teşvik eden ve yol gösteren anne Vygotsky’in “Potansiyel Gelişim Alanı” teorisini desteklemiş olur. Potansiyel Gelişim Alanı çocuğun çevresinden etkilenerek öğrenimi gerçekleştirme durumudur. Bu durumu programa katılan bir annenin satırları şu şekilde desteklemektedir:

“Çocuğumu anaokuluna veremediğim için çok üzülüyordum, ama şimdi görüyorum ki bu kurs sayesinde hem çocuğumu eğittim hem de ondan birçok şey öğrendim. Size verebileceğimiz asıl mükâfat ileride sağlıklı, bilinçli, topluma ve ailelerine yararlı insanlar, kendi iç denetimini sağlamış çocuklar yetiştirdiğimizde olacak.”

Bu satırlardan da anlaşılacağı gibi annenin göstermiş olduğu sabır, şefkat ve de ilgiyle çocuk en güzel şekilde eğitilir. Çocuğa sevgiyle birlikte öğretilen ahlâki, sosyal ve evrensel değerler, çocuk tarafından içselleştirilir ve eğitim sürecinde uygulanır.

Bu konudaki en güzel örnek otistik çocuğunu sabır ve ilgiyle eğitip, sağlıklı bir birey olarak yaşama döndüren annenin öyküsüdür. 14 yaşında bir çocuğa sahip olan anne Gülçin VARDARCI, düzenlenen bir söyleşide şu satırlarla anne sevgisinin çocuk eğitiminde ne derece önemli bir unsur olduğunu vurgulamıştır.

“Ben oğlumu kutsal anne sevgisiyle normal yaşama döndürdüm. 10 yıl süren bu mücadelemde oğluma eğitimi sevgi ve şefkatle vermeye çalıştım.”

Tüm bu bilgiler ışığında şunu söylemek gerekir ki, anne-çocuk ilişkisinin kendine has evrensel tabiatı ve dokusu asla taklit edilemez ve bu yüzden hiçbir kurum anne konumunu üstlenemez. Bilgi ve deneyimleriyle çocuğunun her anında yanında olan, onu en güzel şekilde yetiştiren ve hayata hazırlayan anne, çocuğun hayatındaki ilk öğretmenidir. Çocuğun her türlü fiziki ve ruhsal ihtiyacı annesi tarafından sağlanır. Anne desteğini alarak büyüyen çocuk sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir birey olarak yetişir ve topluma katılır.

Şu satırlar annenin eğitimindeki önemini çok güzel ifade etmektedir:

“İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Ben bu seksen sene ömrümde seksen bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum.”

OKUL ÖNCESİNDE MÜZİKAL DRAMA

leave a comment »

OKUL ÖNCESİNDE MÜZİKAL DRAMA

Eklenme Tarihi 2007/6/26 Yazıcı Görünümü
Okul öncesi çocukları için “Müzikle Drama” diye bir konu olduğunu öğrendim yakın zamanda. Okuduğum kitapta bahsedildiğine göre müzikle drama; dramayı yapmadan önce (başlangıç için) ya da dramaya eşlik edecek bir müzik parçasının yer almasıdır.

Benim aklıma da şöyle bir şey geldi:

“Okul öncesi için müzikal drama”. Yani çocuklardan, konuşmayarak sadece mimiklerle ve vücut hareketleriyle dinledikleri müziğin duygularını yansıtmalarını isteyeceğiz. Bu, çocukların sessiz olmaları gereken bir ortamda kendilerini sözsüz ifade etmelerine yardım eder / öğretir diye düşünüyorum. Mesela; üzgün, mutlu gibi yüz ifadelerini kullanabilecekleri dramalar yaptırmak çok faydalı olacaktır. Böylelikle çocuklara mimiklerini kullanmayı da öğretmiş oluruz.

Böyle dramaları yaparak çocukların sözsüz parçaları anlayabilmelerine de yardımcı olmuş oluruz. Özellikle müzisyen olacak bir çocuğa bunları yaptırmak, o çocuk için çok faydalı olur. Diğer çocuklarında müzik eserlerini anlamalarını sağlamış ve özellikle klasik müziği dinleme keyfini bu yaşta çocuklara tattırmış oluruz.

Bu dramaları yaptırırken klasik müziği de kullanmamız gerekir. “Klasik müzik insanların yaratıcılıklarını geliştirir ifadesini” unutmayalım.

4–5 yaş grupları için müzik parçası çok uzun olmamalı ve müzik parçası sadece bir duyguyu anlatmalıdır.

5–6 yaş grubunda ise müzik biraz daha uzun olabilir (tabi ki çocukların sıkılmamaları gerekir).

Müzik biraz hızlı, biraz yavaş çalınmış olabilir.

UYGULAMA

Bu dramaları yaptırmak için önce çocuklarla müzik parçası dinlenir. Sonra nasıl bir parça olduğu hakkında konuşulur (mutlu, üzgün vs.) ve çocuklardan bu müzik eşliğinde hareketlerle ve mimiklerle bir drama yapmaları istenebilir.

Konumuz değil ama benim ilgi alanım olduğu için bir şarkı hediye ediyorum sizlere. Melodisini buraya yazamıyorum ama siz kendiniz bir melodi yapabilir (çocukların nefes alabilecekleri yerleri de dikkatli ayarlamanız gerekir) ya da şiir olarak da kullanabilirsiniz.

KİTAP

Biz kitapları çok severiz,
Onlardan çok şey öğreniriz.

Her türlü bilgiyi kitaplarda buluruz.
Şekilleri, sayıları, öyküleri
Kitaplardan öğreniriz.
(2 defa)

Kitaplar bizim bilgi kaynağımız.
Onları çok iyi korumalıyız.

(Nakarat)
Her türlü bilgiyi kitaplarda buluruz.
Şekilleri, sayıları, öyküleri
Kitaplarda öğreniriz.
(2 defa)